Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Akmaar onder nummer 59797916 op 1 januari 2014. De voorwaarden zijn ingedeeld in de volgende artikelen:

Artikel 1. Wie zijn wij?

Artikel 2. Onze bereikbaarheid

Artikel 3. Wanneer gelden deze voorwaarden?

Artikel 4. Definities

Artikel 5. De overeenkomst

Artikel 6. De levering

Artikel 7. Betaling

Artikel 8. Retouren

Artikel 9. Garantie, reparaties en diensten

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11. Eigendom

Artikel 12.Tot slot

Artikel 1. Wie zijn wij?

Wij zijn ‘KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken’, verder te noemen KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken. Ons btw-nummer is NL853648335B01 en ons KvK-nummer is 59797916

Artikel 2. Onze bereikbaarheid

Zo kunt u ons bereiken:

 • op onze kantoor- en winkellocatie:

Berenkoog 53

1822 BN Alkmaar

 • telefonisch tijdens werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur op 085-2735428
 • via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • via onze website: http://www.kblcirculair.nl
 • via Instagram: 
 • via linkedin: 

 

 

 

 

Artikel 3. Wanneer gelden deze voorwaarden?

 • Deze voorwaarden geven de afspraken weer die gelden tussen u, de klant, en KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken. Deze voorwaarden zijn van toepassing als u een product of dienst bij ons koopt of hebt gekocht.
 • Soms hebben we aparte voorwaarden bij een product. Die gelden dan naast deze Algemene Voorwaarden.
 • Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
 • Wij zijn een groothandel. Deze Algemene Voorwaarden gelden dus alleen voor zakelijke klanten. Dus bestelt u niet vanuit uw bedrijf of functie? Dan gelden deze voorwaarden niet.
 • KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken kan op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven. Wij laten u dat weten via onze bekende kanalen, zoals onze website.

Artikel 4. Definities

 • Wij zijn KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken: ‘de rechtspersoon’.
 • De klant dat bent u: ‘iedere natuurlijke- of rechtspersoon’, die vanuit zijn beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken.
 • Producten: alle goederen die door KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken worden verkocht.
 • Diensten: alle diensten die door KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken worden aangeboden of verkocht.
 • Levertijd: een datum of een tijdstip.
 • Overeenkomst: alle afspraken die tussen u en KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken schriftelijk, in elke vorm, zijn vastgelegd en geaccepteerd door u en KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken. Zie verder artikel 5.

Artikel 5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand:

 • Nadat u onze offerte hebt geaccepteerd. U krijgt van ons een orderbevestiging;
 • Door een bestelling te plaatsen op onze website en deze te betalen. Of door op rekening te bestellen (na onze goedkeuring). U krijgt van ons een factuur;
 • Door af te rekenen in onze winkel of op rekening (na goedkeuring door KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken). U krijgt van ons een kassabon, factuur of leverbon;
 • Na schriftelijke garantie bij bepaalde producten of artikelen.

5.2 Wat verder belangrijk is bij de overeenkomst:

 • Wij kunnen we een levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, als:

o U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt. o We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen. o We u gevraagd hebben om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs krijgen. o Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer kunnen nakomen.

 • KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken hoeft de overeenkomst niet uit te voeren, als er gegronde redenen zijn om de producten niet te leveren. Dit beoordeelt KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken.
 • KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken kan de overeenkomst per direct ontbinden als het voor ons onmogelijk is om te kunnen leveren. Uiteraard bieden we u, waar mogelijk, een alternatief aan.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn alleen geldig, als KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken deze schriftelijk heeft bevestigd.
 • Wilt u een bestelling afzeggen of wijzigen? Dan doet KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken zijn uiterste best om u hierin tegemoet te komen. Als het niet mogelijk is om af te zeggen of te wijzigen, bijv. door een speciaal besteld bestelprodukt wat niet in het standaard assortiment zit, voor u, dan leveren wij de oorspronkelijke bestelling aan u. Is het wel mogelijk om af te zeggen of te wijzigen, maar leidt dit tot extra kosten? Dan brengen wij deze extra kosten bij u in rekening. Hiervan stellen wij u vooraf van op de hoogte.
 • Afspraken tussen u en een accountmanager of andere vertegenwoordiger van KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken zijn pas bindend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd door KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken.
 • Afbeeldingen en teksten op de website of social media, modellen en verstrekte monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, specificaties, brochures of promotiemateriaal zijn bedoeld ter indicatie. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen.
 • Tussentijdse prijswijzigingen van de te leveren goederen en diensten berekenen wij aan u door. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Artikel 6. De levering

6.1 Levertijd en leveringen

 • Levertijden worden door KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken, onder voorbehoud, vastgesteld. Wij doen ons best om onze afspraken na te komen. Wanneer blijkt dat we de levertijden niet halen, brengen we u op de hoogte. Het geeft u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Ook hebt u geen recht op een schadevergoeding.
 • Wanneer we niet uw hele bestelling in één keer kunnen bezorgen, dan mogen wij de diensten of producten in deelleveringen bezorgen.
 • Wij bezorgen op het door u aangegeven bezorgadres. Of op een specifieke locatie, als u dat schriftelijk hebt aangegeven. Wij proberen, waar mogelijk, aan uw wensen te voldoen.
 • Wij betalen de kosten van het verzenden en leveren bij een minimum bestelbedrag van € 75,00. Als het bestelbedrag lager is, dan brengt KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken € 8,00,- bezorgkosten in rekening. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier of op een andere datum dan via onze bezorgopties en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval wel voor uw eigen rekening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of schade veroorzaakt door derden.

6.2 Wat verder belangrijk is bij de levering:

 • We leveren tegen de prijs die is overeengekomen, dat wil zeggen exclusief btw en de eventueel bijkomende vervoerskosten en andere bijkomende kosten.
 • KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken wacht met leveringen wanneer u nog niet aan uw afgesproken (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.
 • Kunnen we de goederen niet op de afgesproken datum en plaats afleveren? Of weigert u uw bestelde producten of diensten? Dan is dat voor uw rekening en risico. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.
 • Is er, ondanks zorgvuldigheid van onze kant, een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Dan zoeken we naar een goede oplossing. Het geeft u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Ook hebt u geen recht op schadevergoeding.
 • Leveringen op verdiepingen zonder lift, leveren wij op de begane grond, uiteraard in overleg met u.

Artikel 7. Betaling

7.1 Facturen en tijdige betaling

 • U moet uw factuur betalen binnen de afgesproken betaaltermijn na de factuurdatum.
 • Als u niet op tijd betaalt, dan kunnen wij een deurwaarder inschakelen om het verschuldigde bedrag te laten incasseren. De kosten van de inzet van een deurwaarder zijn dan voor uw rekening. Daarnaast komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.

7.2 Wat verder belangrijk is bij de betaling:

 • Op rekening bestellen? Dat kan, met onze goedkeuring. De hoogte van het bestelbedrag stellen wij vast. We kunnen deze goedkeuring, op elk moment, ook intrekken.
 • We kunnen uw kredietwaardigheid onderzoeken.
 • Bij liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt, mogen wij de overeenkomst per direct opzeggen of een bestelling annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan kunnen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij, mogelijk, nog van u tegoed hebben.

Artikel 8. Retouren

8.1 Service van KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken

 • Toch niet tevreden over uw product? Dat is vervelend. Daarom kunnen voorraadartikelen binnen 30 werkdagen retour gestuurd worden, mits ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in de originele verpakking.
 • Is het product beschadigd bij u aangekomen, laat het ons dan weten. Wij zoeken dan naar een passende oplossing.

8.2 Wat verder belangrijk is bij retouren:

 • U kunt op verschillende manieren retourneren. Hoe u dit kunt doen, vindt u op onze website.
 • Als u niet aan alle voorwaarden hebt voldaan wat betreft het retourneren, dan mogen wij de retour weigeren.
 • Als wij uw retour geaccepteerd hebben, dan betalen wij het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug.
 • Artikelen die speciaal voor u zijn besteld en “private label” artikelen kunt u niet retourneren. Deze artikelen zijn voorzien van een * op uw factuur en als zodanig herkenbaar.

Artikel 9. Garantie, reparaties en keuringen

9.1 Garantie

 • Op een aantal producten krijgt u fabrieksgarantie. Wanneer het product bij normaal gebruik stuk gaat binnen de garantietermijn en de garantievoorwaarden, dan repareren of vervangen wij, of de producent, uw product kosteloos op de onderdelen waarvoor dit geldt.
 • KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken mag producten weigeren die voor reparatie of vervanging worden aangeboden, als ze niet voldoen aan de garantietermijn of garantievoorwaarden.

9.2 Reparaties

 • Hebt u geen garantie meer? Dan kunnen wij uw product repareren, tegen betaling. We onderzoeken het product en maken een prijsopgave. Op basis daarvan kun u kiezen of u het product wilt laten repareren of niet.
 • Mocht het gerepareerde product stuk gaan, dan zoeken we met u een passende oplossing.

9.3 Keuringen

 • KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken heeft een aantal NEN-keurmeesters, die bevoegd zijn om een aantal keuringen uit te voeren. U vindt er meer over op onze website.
 • Keuringen kunnen worden uitgevoerd bij KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken of bij u op locatie. Wel zo makkelijk.
 • Na de keuring ontvangt u een keuringscertificaat waarmee u kunt aantonen dat u gecontroleerde en gecertificeerde 'veilige' arbeidsmiddelen ter beschikking stelt aan uw medewerkers.
 • U krijgt automatisch bericht wanneer uw arbeidsmiddelen aan herkeuring toe zijn.

9.4 Wat verder belangrijk is bij garantie, reparaties, montages en diensten:

 • Wij hebben een eigen lichte servicedienst, met kennis van zaken. Wij repareren (water-) stofzuigers en lichte schoonmaakmachines. Hierdoor kunnen wij reparaties meestal binnen 1 werkweek uitvoeren.
 • Komt uw product voor reparatie in aanmerking? Als wij op dat moment een leenmachine op voorraad hebben, dan kunt u daar gebruik van maken.
 • Montages van dispensers doen wij in eigen beheer.
 • Wij monteren op de afgesproken datum op de afgesproken locatie. Wat belangrijk is, is dat er te allen tijde een medewerker of contactpersoon aanwezig is om de locaties aan te wijzen waar de dispensers komen te hangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dispensers die niet op de juiste plaatsen zijn gemonteerd
 • Wij behouden het recht om niet te monteren in muren wat een risico van schade met zich meebrengt.
 • Plakken van dispensers gaat in vele gevallen goed, echter zijn er ook wanden die zich hier niet voor lenen. In het geval van niet kunnen boren en plakken zoeken we samen naar een passende oplossing!

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 aansprakelijkheid en schade

 • Is er schade, materieel of immaterieel, ontstaan uit producten en diensten die door ons geleverd zijn? Dan is KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken alleen aansprakelijk voor maximaal de factuurwaarde van de geleverde producten en diensten, waaruit de schade is ontstaan of waarmee de schade verband houdt.
 • KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken vergoedt, als wij aansprakelijk zijn, alleen de directe schade. Vervolgschade vergoeden we dus niet.

Artikel 11. Eigendom

11.1 Uw en ons eigendom

 • Heeft u eigendommen bij ons, ter reparatie of ter keuring aangeboden? Daar gaan wij verantwoord mee om. Mocht er toch iets gebeuren met uw eigendom, bijvoorbeeld schade of verlies, dan valt dit onder de verzekering van KBL Centrum voor Circulair Schoonmaken. Wij zoeken samen met u een passende oplossing om de schade of het verlies te herstellen.
 • <>De producten die wij u leveren blijven van ons, totdat u alle gemaakte afspraken bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.

Artikel 12. Tot slot

 • Naast de algemene voorwaarden hebben wij ook een privacyverklaring die van toepassing is. Deze vindt u op onze website: www.kblcirculair.nl.
 • Bij een geschil is het Nederlandse recht van toepassing.

KBL Centrum Circulair Schoonmaken

Berenkoog 53B
1822 BN Alkmaar
Noord-Holland

Volg ons

 • facebookicon
 • instagramicon
 • linkedinicon      
Sluiten

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer weten